ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ

12.1.1.хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах аргачлал; 12.1.2.хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал; 12.1.3.хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал; 12. ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

33.2.1.ерөнхий шалгалт; ... 74.1.1.төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалт болон төрийн албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн маргааныг хянан ...

Компанийн бондын тухай ойлголт

Хууль, эрхзүйн акт Хорооны шийдвэрийг хянан, шийдвэрлүүлэх Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах

Бага, дунд боловсрол | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам.

Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээс ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийхэд баримтлах заавар. Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 ...

Хууль зүйн салбарын "нээлттэй бодлого баримт бичиг"-ийн хүрээнд 2018

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл. Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлогын баримт бичиг /2012 А/15/ Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам /ЗГ-ын 2013 оны 411/

29.1.2.энэ хуулийн 16 дугаар зүйл, 22.3-т заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн этгээдээр хууль бусаар хүлээн авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ хөлсийг төлүүлж, нэг …

29.1.2.энэ хуулийн 16 дугаар зүйл, 22.3-т заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн этгээдээр хууль бусаар хүлээн авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ хөлсийг төлүүлж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод ...

ХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ

2 ДУГААР ЗҮЙЛ.ХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ . 3 ДУГААР ЗҮЙЛ.ХУУЛИЙН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ . 4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ ...

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

1.Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Үндсэн хууль, бусад хуульд нийцүүлэн зарлиг, захирамж гаргана. 2.Хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан Ерөнхийлөгчийн зарлигийг Монгол Улсын нутаг ...

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ …

Мөн Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Засан захиргаа, нэгжийн тухай хууль гэх мэт 2022 оны 1 сараас мөрдөгдөж буй бусад холбогдох хуулиудтай нийцсэн.

бондын-ийн тухай хууль нь бутлах

СҮҮ БОНД Үнэт цаас гаргагч нь Компанийн тухай хууль ийн 41 42 43 дугаар зүйл Бондын төрөл Урамшуулалтай бондЭнэ нь 2022 онтой харьцуулахад % өссөн …

ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН …

Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ... тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн нэр томьёотой нийцүүлж, шинээр нэмж томьёолох ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, …

Журам шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын 1."Шүүх хуралдааны дэг сахиулах, шүүх, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх

Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Бондын тухай | Стандарт инвестмент ҮЦК, таны Монгол дахь …

Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын бондын хүүг эрсдэлгүй хүү гэж үздэг. Бондын хүү нь хугацаанаасаа хамааран янз бүр байдаг бөгөөд эргэн төлөгдөх хугацаа нь урт болох тусам хүү нь нэмэгддэг.

ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН 2021 ОНЫ ТАЙЛАН

• Төрийн албаны тухай хууль, • Төсвийн тухай хууль, • Захиргааны ерөнхий хууль, • Хөдөлмөрийн тухай хууль, • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

2 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж. Хэвлэх. 2.1.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй …

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ. 2 ДУГААР ЗҮЙЛ.БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ …

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН …

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан Үндэсний ... хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, Тахарын албаны тухай хуулийн дагуу гэрч, хохирогчийг хуульд заасан хэлбэрээр хамгаалах ...

МОНГОЛ УЛСЫН НЭЭЛТТЭЙ ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН 2021-2023 …

- Нийтийн сонсголын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээг УИХ-ын байнгын хороогоор хэлэлцүүлэх. 2022.05.25. 2022.06.30 - Шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжийг таниулах, сурталчлах. 2023.04.01. 2023.06.30

Татварын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Бие даасан хууль; Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль; Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль; Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль; Бусад; Хүчингүй болсон хууль

ЭЗБХ: Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төслийн …

Ерөнхий хяналтын сонсголын тайланг сонсов ... эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль болон Засгийн газарт онцгой дэглэм тогтоосон хуулиудыг хүчингүй болгох ...

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Харилцаа холбооны тухай хууль: 6.1.2.харилцаа холбооны талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, биелэлтийг зохион байгуулах; Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль:

Ч.Хашчулуун: Бондын зарцуулалтыг зохицуулсан хууль алга

Хойд мөсөн далай 2050 он гэхэд мөсгүй болж болзошгүй • • • • Эрээн хотын КОНСУЛ: Гаалийн баталгаат хашаа руу ААН-үүдийн төлөөлөгчдийг нэвтрэхийг …

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

18.1.13.чөлөөт бүсэд зориулсан эрчим хүч, дулааны эх үүсвэр, шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуурга, авто зам, төмөр зам, нисэх онгоцны буудал, харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ зэрэг дэд бүтцэд 500.0 мянган ...

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ …

хууль, эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, эрх зүйн бүх нийтийн боловсролыг дэмжих. 7/хүүхдэд хууль тогтоомж зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль дээдлэх ёс, эрх зүйн боловсрол, соёлыг

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам ТӨСӨЛ …

бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэр; 3.2.5. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт. баримт бичгийг Хороонд …

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ: Хагас жилд 1.1 их наяд …

Хууль, дүрэм журам; Хүний нөөц. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.04.03/ Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2023.04.14/

PowerPoint Presentation

Захиргааны ерөнхий хууль. 82 дугаар зүйл.Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл. 82.2.1.гомдол гаргах хугацаа өнгөрсөн; 82.2.2.захиргааны актыг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР …

нөлөөллийг бууруулах хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2021 2 …

шаттай бууруулан Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан түвшинд буюу 2023 бодлогын арга хэмжээнүүдийг дурдвал: • Коронавируст халдвар (covid-19)-ын цар тахлаас үүссэн сөрөг үр дагаврыг

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль тогтоомж тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль ...

ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН 2021 ОНЫ ТАЙЛАН

• Төрийн албаны тухай хууль, • Төсвийн тухай хууль, • Захиргааны ерөнхий хууль, • Хөдөлмөрийн тухай хууль, • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, • Нягтлан …

Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам ТӨСӨЛ …

бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэр; 3.2.5. зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай төлбөрийн баримт. баримт бичгийг Хороонд хүргүүлж, мэдэгдэнэ. 3.3.2.

ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

2.1. Газрын ерөнхий хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.